Сдружение за младежка култура и ...

Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства "Радар"

Мисия на неправителствената организация

Да фокусира общественото внимание върху творческия потенциал на младите хора в България и да спомогне за тяхната по-силна социална ангажираност.

Цели на организацията

• Да подпомага развитието на съвременното българско изкуство, както и професионалната реализация на занимаващите се със съвременно изкуство.  
• Да насърчава развитието на нови форми в съвременното изкуство, като графити, музика, танци, литература, компютърни изкуства и др.  
• Да насърчава толерантността и положителната нагласа на обществото към нестандартните форми на изкуство и неговите създатели.  
• Да подпомага даровити деца и младежи, занимаващи се със съвременно изкуство и да създава възможности за тяхната публична изява.  
• Да насърчава и подпомага развитието на творческите заложби в етнически и малцинствени групи, както и на лица в неравностойно социално положение и др.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info